Phân loại khách hàng theo độ tuổi

Hướng dẫn phân loại khách hàng theo độ tuổi đơn giản, hiệu quả

Phân loại khách hàng là một việc cần thiết trong hoạt động kinh doanh, marketing và chăm sóc khách hàng. Độ tuổi là một tiêu chí thường xuyên được các doanh nghiệp lựa chọn để phân loại khách hàng. Vậy bạn đã biết mục đích và cách để phân loại khách hàng theo độ tuổi…